NL – Ik ben Kas. Designer en part-time web developer. Mijn werk zou je kunnen omschrijven als impressionistisch en strak, mede omdat ik vanuit autonome beweegredenen tot ideeën en vormen kom. Ik houd me graag bezig met de toekomst van ons lichaam en breng dat graag in samenwerking met verschillende disciplines van de creatieve sector tot uiting met absurde of elegante ideeën.

Mijn afstudeerwerk genaamd Prothesis Gallivantis speelt heel ruim in op het idee dat we in de toekomst ledenmaten aan ons brein zouden verbinden die puur esthetisch zijn, gemaakt op te imponeren op onze soortgenoten. Ik breng dit tot uiting in film en samen met dans.

Ik sta altijd open voor gesprekken of samenwerkingen!


EN – I am Kas. Designer and part-time web developer. You could describe my work as impressionistic and tight, partly because I come to ideas and forms from autonomous motives. I like to work on the future of our body and I like to express this in collaboration with different disciplines of the creative sector with absurd or elegant ideas.

My graduation work called Prothesis Gallivantis responds very broadly to the idea that in the future we would connect limbs to our brain that are purely aesthetic, made to impress our peers. I express this in film and together with dance.

I am always open to conversations or collaborations!


Grafisch

NL – Op grafisch vlak ben ik een luisterend oor voor mijn klanten. Dat de gebruikelijk conventies van stijlen inzet om iets nieuws te creëren. Een unieke twist op het strakke hedendaagse grafische vormgeven kan een label of een pakket net dat ene zetje voorsprong geven op de rest.

En – Graphically I am a listening ear to my customers. That uses the usual conventions of styles to create something new. A unique twist on sleek contemporary graphic design can give a label or a package that little bit of an edge over the rest.

Web

NL – Op het vlak van web heb ik veel ervaring met WordPress. Ik bouw templates om naar smaak.

EN – In the field of web I have a lot of experience with WordPress. I convert templates to taste.

PROJECTS